UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.74.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - stawki opłat za użytkowanie wieczyste w latach 1990-2020

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-03-18

Data odpowiedzi: 2020-04-02

Treść wniosku:

Jakie stawki opłat za użytkowanie wieczyste z lat 1990 – 2020?

                W ramach dostępu do informacji publicznej uprzejmie proszę o podanie mi rocznych stawek opłat za użytkowanie wieczyste z
każdego roku oddzielnie w okresie 1990 – 2020.
1.W odniesieniu do gruntów nieinwestycyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczonych na ogrodzone parkingi:
                a/ Na  użytkowanie przez mieszkańców nieodpłatne na rzecz spółdzielni.
                b/ Na użytkowanie odpłatne /najem przez spółdzielnie dla osób i podmiotów zewnętrznych /.

2.W odniesieniu do ulic i chodników stanowiącym tzw. mienie spółdzielni i utrzymywane w całości na koszt  ogółu mieszkańców SM.

3.Jeśli oddzielnie wymagany był inny podatek od nieruchomości gruntowej, proszę o podanie stawek także odnośnie tej pozycji w odniesieniu do składników pkt. 1 i 2.

Treść odpowiedzi:
DOC, 151.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.74.2020 Wniosek - stawki opłat za użytkowanie wieczyste w latach 1990-2020
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-20 10:05:36
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-18
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-04-20 14:26:30