UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.72.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - scany opinii biegłych w przedmiocie określenia stawek czynszów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-03-18

Data odpowiedzi: 2020-03-25

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Zwracam się z wnioskiem o przesłanie scanów opinii biegłych w przedmiocie określenia stawek czynszów w sprawach przeciwko gminie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego wraz z zastrzeżeniami do tych opinii zgłoszonymi przez przedstawicieli gminy oraz prawomocnymi wyrokami o ile zostały wydane. Wniosek dotyczy tylko spraw wszczętych w styczniu 2014, styczniu 2015, styczniu 2016, styczniu 2017, styczniu 2018 i styczniu 2019.

Ile łącznie w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 wszczęto postępowań przeciwko gminie o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego?

Ile łącznie w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 wydano na zaspokojenie roszczeń z wyroków orzekających odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego?Treść odpowiedzi:
DOC, 455,06 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.72.2020 Wniosek - scany opinii biegłych w przedmiocie określenia stawek czynszów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-19 10:56:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-18
Odpowiedzialny: Stanisław Gorczyca
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-03-25 12:11:18