UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.71.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - granice obwodów publicznych szkół podstawowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-03-17

Data odpowiedzi: 2020-03-20

Treść wniosku:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a i c oraz pkt. 4 lit a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), w związku z art. 4 ust. 1 pkt.1 tejże ustawy, w związku z art. 63 § 1 oraz § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej jako: „kpa” wnoszę o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Aktu normatywnego obecnie regulującego granice obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Olsztyna,

2) Aktu normatywnego regulującego granice obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Miasta Olsztyna, jaki obowiązywał w:

a) dniu 1 września 1998 roku (w ostatnim roku przed utworzeniem gimnazjów),

b) w dniu 1 września 1999 roku (tj. w dniu rozpoczęcia się roku szkolnego, w którym rozpoczęły funkcjonować gimnazja).Treść odpowiedzi:
DOC, 96.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.71.2020 Wniosek - granice obwodów publicznych szkół podstawowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-19 10:36:39
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-17
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-03-20 15:35:30