UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.70.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Data wpływu: 2020-03-17

Data odpowiedzi: 2020-03-31

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji, w tym zapewnienia
cyberbezpieczeństwa w urzędzie, poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem:Treść odpowiedzi:
Ankietę wypełniono i wysłano wnioskodawcy dnia 31.03.2020 r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.70.2020 Wniosek - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-18 13:43:52
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-17
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-01 13:45:29