UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.69.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-03-11

Data odpowiedzi: 2020-03-24

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących wynagrodzeń każdego z pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olsztyna według stanu na dzień 31.12.2019 r. we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta zgodnie z poniższym schematem


Wydział/Biuro

Referat

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne /wg kategorii zaszeregowania (brutto)

Dodatek stażowy (brutto)

Dodatek funkcyjny (brutto)

Dodatek specjalny (brutto)

Uzasadnienie przyznania dodatku specjalnego

Nazwa

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

Z-ca dyrektora

 

 

 

 

 

Nazwa

Kierownik

 

 

 

 

 

Główny specjalista

 

 

 

 

 

Inspektor

 

 

 

 

 

Podinspektor

 

 

 

 

 

Referent

 

 

 

 

 

(inne stanowiska)

 

 

 

 

 

 

Stanowiska samodzielne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 90 KB metryczka
DOC, 43.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.69.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-18 09:17:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-11
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2021-10-14 13:04:31