UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.67.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - właściciel działek

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-03-11

Data odpowiedzi: 2020-03-25

Treść wniosku:
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Czy Gmina Olsztyn jest właścicielem działek: 126 obręb 72, 27/8 obręb 72, 32/4 obręb 72, 6/12 obręb 71,
2. Jeżeli Gmina Olsztyn jest właścicielem w/w działek. to od kiedy.
3. Jeżeli Gmina Olsztyn nie jest właścicielem w/w działek, to czy była właścicielem którejkolwiek z nich w okresie od 1970 roku do dnia złożenia wniosku, jeżeli tak, to proszę o wskazanie dat/okresów bycia właścicielem konkretnej działki/konkretnych działek.


Treść odpowiedzi:
PDF, 509,67 KB metryczka
PDF, 200,50 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.67.2020 Wniosek - właściciel działek
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-12 13:50:32
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-11
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-06-22 09:45:28