UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.66.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę dla działki nr 53/3 obr. 63

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-03-09

Data odpowiedzi: 2020-03-13

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- Czy w okresie od 2003 r. dla działki nr 53/3 położonej w 63 obrębie ewidencyjnym miasta Olsztyna została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli taka decyzja została wydana, to proszę o udzielenie informacji kiedy i dla jakiej inwestycji decyzja została wydana.
Proszę o przesłanie informacji drogą elektroniczną

Treść odpowiedzi:
DOC, 226 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.66.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę dla działki nr 53/3 obr. 63
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-11 09:08:33
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-09
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-03-13 11:27:44