UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.65.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-03-08

Data odpowiedzi: 2020-03-13

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

1. Czy w okresie od listopada 2019 r. do chwili obecnej dla działki o nr 19/3 położonej w Olsztynie obręb 98 były wydawane jakiekolwiek decyzje o pozwoleniu na budowę, bądź czy były przyjęte zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym związanych ze zmianą zagospodarowania terenu działki nr 19/3 położonej w Olsztynie obręb 98? Jeśli były wydawane, to proszę o udostępnienia wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę bądź informacji o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia/zgłoszeń. Proszę o udostępnienie dokumentów w formie skanu i przesłanie pocztą elektroniczną.

2. W przypadku braku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i budowę i braku przyjęcia zgłoszeń, o których mowa w pkt. 1, proszę o udzielenie informacji, czy obecnie rozpatrywane są jakiekolwiek wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na działce nr 19/3 położonej w Olsztynie obręb 98. Proszę o wysłanie informacji pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,25 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.65.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-11 08:53:15
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-03-17 14:41:55