UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.64.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wysokosć wynagrodzenia Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-03-05

Data odpowiedzi: 2020-03-19

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

wysokości całego wynagrodzenia miesięcznego, z podaniem wszystkich jego  składników w kwocie brutto, które otrzymują osoby na następujących stanowiskach oraz kwot nagród (brutto) czy jakichkolwiek dodatkowych korzyści uzyskanych w związku ze
sprawowaniem swojej funkcji w 2019 r.:

1) ZASTĘPCA PREZYDENTA OLSZTYNA  - Ryszard Kuć

2) II ZASTĘPCA PREZYDENTA OLSZTYNA - Halina Zaborowska-Boruch

3) III ZASTĘPCA PREZYDENTA OLSZTYNA - Ewa Monika Kaliszuk

4) Sekretarz Miasta - Stanisław Gorczyca

5) Skarbnik Miasta - Wiesława Nawotczyńska

Informację
proszę przesłać pocztą elektroniczną.
 

Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
DOCX, 13,10 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.64.2020 Wniosek - wysokość wynagrodzenia Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-03-09 14:25:33
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2020-03-05
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-03-27 14:30:04