UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.63.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie pn: "Budowa Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-03-06

Data odpowiedzi: 2020-03-10

Treść wniosku:
W związku z ogłoszonym publicznym i transparentnym postępowaniem pn. "Budowa Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" oraz upływem w dn. 5.03.2020 r. terminem składania ofert, zwracam się z prośbą o informację:
1) czy wpłynęły oferty dotyczące ww. projektu oraz ile ofert ?
2) gdzie i kiedy będzie dostępna informacja nt. podmiotów które złożyły ofertę oraz podmiotów dopuszczonych do dalszej procedury.

Treść odpowiedzi:
DOC, 90 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.63.2020 Wniosek - postępowanie pn: "Budowa Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego"
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-03-09 13:45:51
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2020-03-06
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2020-03-11 09:13:03