UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.62.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wysokość ceny za energie elektryczną jaką płaci Urząd Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Infrastruktury i Gospodarki Elektroenergetycznej

Data wpływu: 2020-03-06

Data odpowiedzi: 2020-03-09

Treść wniosku:
W trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), a wnioskowane dane stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów wskazanej ustawy, w szczególności zgodnie z treścią art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 tejże ustawy, zwracamy się z wnioskiem o  udzielenie informacji dotyczącej wysokości ceny, jaką płacą Państwo aktualnie za zakup energii elektrycznej oraz o wskazanie do kiedy obowiązują umowy na zakup energii elektrycznej, które Państwo obecnie posiadają.

Prosimy o przesłanie w/w informacji na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 13,83 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.62.2020 Wniosek - wysokość ceny za energię elektryczną jaka płaci Urząd Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-03-09 11:26:04
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2020-03-06
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2020-03-12 09:32:56