UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.61.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-03-05

Data odpowiedzi: 2020-03-17

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla mieszkańców Miasta Olsztyn:

1. Kto świadczy dla Miasta Olsztyn usługę odbioru (transportu) i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2. Jakie koszty poniosło Miasto Olsztyn w roku 2019 na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
3. Jakie środki finansowe zostały przeznaczone przez Miasto Olsztyn na usługę odbioru (transportu) i zagospodarowania odpadów komunalnych dla Miasta Olsztyn w roku 2020 r.
4. Jaka jest Liczba mieszkańców objętych usługę odbioru (transportu) i zagospodarowania odpadów komunalnych w Mieście Olsztyn.
5. Jaki była ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Miasta Olsztyn w roku 2019 r.
6. Jaki była ilość segregowanych odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Miasta  w roku 2019 r.

Jeśli w Mieście Olsztyn występuje podział na sektory przy odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych proszę o przesłanie tej informacji w podziale na sektory.
 
Proszę również o udostępnienie ostatniej dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania na odbiór  (i zagospodarowanie)
odpadów komunalnych dla Miasta Olsztyn.

Proszę o przesłanie ww. informacji na adres email.

Treść odpowiedzi:
DOC, 87 KB metryczka
DOCX, 44,43 KB metryczka
DOCX, 18,17 KB metryczka
DOCX, 69,02 KB metryczka
DOCX, 34,08 KB metryczka
DOCX, 32,01 KB metryczka
DOCX, 39,19 KB metryczka
DOCX, 37,11 KB metryczka
DOCX, 39,64 KB metryczka
DOCX, 41,55 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.61.2020 Wniosek - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-03-09 11:15:29
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2020-03-05
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-04-08 11:49:08