UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.60.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - promocja Miasta w 2019 r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Promocji i Turystyki

Data wpływu: 2020-03-05

Data odpowiedzi: 2020-03-09

Treść wniosku:

W trybie informacji publicznej proszę o udzielenie informacji dotyczących promocji miasta w 2019 roku:
1. Czy Państwa miasto promuje się w mediach ogólnopolskich (internet, radio, tv, wysyłka materiałów promocyjnych...) i jak duże środki zostały na tę promocję w 2019 roku wydatkowane?

2. Czy Państwa miasto promuje się za granicą (audycje radiowe, telewizyjne) i jak duże środki zostały na ten typ promocji przeznaczone?

3. Czy zauważyli Państwo skuteczność promocji, przyjmując za miernik liczbę turystów w 2019 roku w odniesieniu do roku 2018 roku? Jakie to liczby?

4. Jakie sumy (szacunkowo) pozostawili turyści odwiedzający Państwa miasto i jak to przekłada się (również szacunkowo) na realny wpływ do budżetu miasta (podatki itp.)?

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca wycofał swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej dnia 9.03.2020 r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.60.2020 Wniosek - promocja Miasta w 2019 r.
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-03-09 10:49:05
Wytworzył: Krzysztof Otoliński
Data wytworzenia: 2020-03-05
Odpowiedzialny: Krzysztof Otoliński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-03-12 15:18:44