UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.59.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie na dostawę taboru tramwajowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówien Publicznych

Data wpływu: 2020-03-05

Data odpowiedzi: 2020-03-19

Treść wniosku:


Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.59.2020 Wniosek - postępowanie na dostwę taboru tramwajowego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-03-09 10:22:17
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2020-03-05
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2020-03-18 13:50:53