UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.59.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie na dostawę taboru tramwajowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówien Publicznych

Data wpływu: 2020-03-05

Data odpowiedzi: 2020-03-18

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie postępowania na dostawę taboru tramwajowego. W związku z tym wnosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. Czy różnica zawartościa pomiędzy Zasobem 166, a pismem z dnia 30.05.2018 (Znak sprawy:OK.1431.166.2018, Nr dokumentu: 54548.05.2018-W) stanowi omyłkę publikacji zasobu?

2. Czy wykonawca dostarczył wymagane rysunki w formacie A3 zgodnie z Państwa wezwaniem z dnia 08.03.2018 (załącznik nr 15, plik: Wezwanie z art. 26 ust. 1.pdf) ponowionym wezwaniem z dnia 27.04.2018 (załącznik nr 21, plik: Wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp..pdf)? Zarówno w pismach Wykonawcy z dnia 23.04.2018 (mylnie datowanym na 23 czerwca 2018, załącznik nr 20, plik: Wyjaśnienie Wykonawcy.pdf) jak i z dnia 07.05.2018 (załącznik nr 22, plik: Wyj. Wykonawcy.pdf) dołączono rysunki w formacie A4, co widać po rozstawie otworów na wpięcie dokumentów dosegregatora?

3. Jeśli Wykonawca dostarczył rysunki w wymaganym formacie, to który załącznik protokołu je zawiera. Skoro załączony zarówno przy Zasobie 166 jak i Zasobie 170 Protokół postępowania nie jest protokołem zamkniętym (posiada listę tylko 27 załączników względem 35 w protokole z Zasobu 367),to dlaczego w końcowym protokole wśród załączników nie została uwzględniona korespondencja, która między innymi stała się przyczyną powstania Zasobów 52, 53, 64, 85,112,166,170 i 196?

4. Pod jaką ścieżką dostępu dostępne są załączniki do protokołu, w szczególności o numerach 4, 5,10, 11, 12, 19, 25, 26, 30, 33, 34 oraz 35? Prosimy o jednoznaczne wyszczególnienie, który plik zawiera, który załącznik/załączniki protokołu.

5. Pod jaką ścieżką dostępu, dostępna jest archiwalna kompletna dokumentacja przetargowa w szczególności stanowiąca załączniki 1, 2, 3 i 5?

Wnosimy o możliwe pilne opublikowanie odpowiedzi lub przesłanie jej na adres mail.

Treść odpowiedzi:
PDF, 767,49 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.59.2020 Wniosek - postępowanie na dostwę taboru tramwajowego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-03-09 10:22:17
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2020-03-05
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2020-03-18 13:50:53