UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.58.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2015-2019

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Podatków i Opłat

Data wpływu: 2020-03-01

Data odpowiedzi: 2020-03-09

Treść wniosku:

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej podatku od nieruchomości, a mianowicie:

1) W jakiej wysokości były wpływy z podatku w latach 2015-2019?

2) O jaką kwotę pomniejszone zostały wpływy do budżetu Miasta z tytułu umorzeń zobowiązań z tytułu podatku w latach 2015-2019?

3) Jaka skuteczna była egzekucja zaległych należności z tytułu podatku w latach 2015-2019 (jakie kwoty udało się wyegzekwować na mocy działań właściwych organów egzekucyjnych)?

4) Jakie zwolnienia przedmiotowe obowiązywały w Mieście w latach 2015-2019?

5) Jaki był koszt obsługi podatku (w szczególności jakie były koszty przyjmowania deklaracji, wydawania decyzji oraz podejmowania przez miasto czynności związanych z podatkiem) w roku 2019?


Treść odpowiedzi:
DOC, 86.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.58.2020 Wniosek - wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2015-2019
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-04 13:24:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-01
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-03-30 12:52:32