UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.57.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skany dokumentacji dot. postępowania o udzielenie zamówienia pub.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednotka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-02-28

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 24 sztuk pociągów tramwajowych, niskopodłogowych, dwukierunkowych, znak sprawy: ZP.271.1.73.2017.d (dalej jako Postępowanie).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:
- umowy z załącznikami (wraz z ewentualnymi aneksami, harmonogramami i porozumieniami) zawartej z firmą Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret A.S,
- przekazania informacji o stopniu wykonania zobowiązań wynikających z umowy przez wykonawcę,
- korespondencji prowadzonej z Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret A.S od momentu składania ofert do chwili obecnej.

Prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów drogą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.57.2020 Wniosek - skany dokumentacji dot. postępowania o udzielenie zamówienia pub.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-02 15:04:45
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-28
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Sylwia Gałecka
Data modyfikacji: 2020-03-25 10:58:20