UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.57.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skany dokumentacji dot. umowy na realizację dostawy 24 tramwajów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednotka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-02-28

Data odpowiedzi: 2020-03-13

Treść wniosku:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 24 sztuk pociągów tramwajowych, niskopodłogowych, dwukierunkowych, znak sprawy: ZP.271.1.73.2017.d (dalej jako Postępowanie).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:
- umowy z załącznikami (wraz z ewentualnymi aneksami, harmonogramami i porozumieniami) zawartej z firmą Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret A.S,
- przekazania informacji o stopniu wykonania zobowiązań wynikających z umowy przez wykonawcę,
- korespondencji prowadzonej z Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret A.S od momentu składania ofert do chwili obecnej.

Prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów drogą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 88,35 KB metryczka
PDF, 1,96 MB metryczka
PDF, 64,15 KB metryczka
DOCX, 35,87 KB metryczka
PDF, 604,07 KB metryczka
PDF, 3,42 MB metryczka
JPG, 803,94 KB metryczka
JPG, 413,77 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.57.2020 Wniosek - skany dokumentacji dot. umowy na realizację dostawy 24 tramwajów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-02 15:04:45
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-28
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Sylwia Gałecka
Data modyfikacji: 2020-03-25 10:58:20