UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.55.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wysokość wpływów z opłaty skarbowej w 2019 r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Podatków i Opłat

Data wpływu: 2020-02-24

Data odpowiedzi: 2020-03-09

Treść wniosku:

Proszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie wysokości wpływów z opłaty skarbowej w 2019 r. (opłata skarbowa wpłacana na specjalnie wydzielony rachunek w banku PKO).


Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wysokości wpływów z opłaty skarbowej w 2019r. informuję, że dochody z tytułu opłaty skarbowej za 2019r., wyniosły 4.558.527,89 zł.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.55.2020 Wniosek - wysokość wpływów z opłaty skarbowej w 2019 r.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-02 07:56:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-24
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-03 15:20:56