UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.52.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia specyfikacji zamówienia dot. postępowania przetargowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-02-18

Data odpowiedzi: 2020-03-02

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Wgląd oraz wykonanie kserokopii specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy na opracowanie projektu wykonawczego „Działania naprawcze w ramach awarii” dotyczącego „Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu ul. Kasprowicza w Olsztynie

2) Wgląd oraz wykonanie kserokopii w złożone oferty dotyczące postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy na opracowanie projektu wykonawczego „Działania naprawcze w ramach awarii” dotyczącego „Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu ul. Kasprowicza w Olsztynie”

3) Wgląd oraz wykonanie kserokopii umowy zawartej z Zespół Usług Projektowych ZUPIB Sp. z o.o. na realizację projektu wykonawczego „Działania naprawcze w ramach awarii” dotyczącego „Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu ul. Kasprowicza w Olsztynie” w tym jej zakresu oraz wartości powierzonych robót.


Treść odpowiedzi:
DOC, 110.5 KB metryczka
PDF, 327,02 KB metryczka
PDF, 326,43 KB metryczka
PDF, 3,81 MB metryczka
PDF, 1,45 MB metryczka
PDF, 282,60 KB metryczka
PDF, 1,47 MB metryczka
PDF, 739,99 KB metryczka
PDF, 272,59 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.52.2020 Wniosek - kopia specyfikacji zamówienia dot. postępowania przetargowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-19 10:43:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-18
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Piotr Juraniec
Data modyfikacji: 2020-03-02 11:27:07