UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.51.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia specyfikacji zamówienia dot. postępowania przetargowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-02-18

Data odpowiedzi: 2020-03-02

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Wgląd oraz wykonanie kserokopii specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy na opracowanie opinii wstępnej dotyczącej „Kolektor deszczowy k-45.1 na wysokości zaplecza bu. Nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie”,

2) Wgląd oraz wykonanie kserokopii w złożone oferty dotyczące postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy na opracowanie opinii wstępnej dotyczącej „Kolektor deszczowy k-45.1 na wysokości zaplecza bu. Nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie”,

3) Wgląd oraz wykonanie kserokopii umowy zawartej z Zespół Usług Projektowych ZUPIB Sp. z o.o. na realizację opinii wstępnej dotyczącej „Kolektor deszczowy k-45.1 na wysokości zaplecza bu. Nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie” w tym jej zakresu oraz wartości powierzonych robót.


Treść odpowiedzi:
DOC, 106 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.51.2020 Wniosek - kopia specyfikacji zamówienia dot. postępowania przetargowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-19 10:31:26
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-18
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Piotr Juraniec
Data modyfikacji: 2020-03-02 09:28:32