UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.50.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - urządzenia badające jakość powietrza

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-02-18

Data odpowiedzi: 2020-03-03

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

 1.Czy w gminie/powiecie na obiektach publicznych (np. budynkach Urzędu, publicznych przedszkolach i innych) znajdują się urządzenia badające jakość powietrza? Ile jest takich urządzeń i gdzie się znajdują?
2.Czy w gminie/powiecie na obiektach prywatnych znajdują się urządzenia badające jakość powietrza, w kosztach zakupu których lub ich utrzymania Urząd partycypował lub partycypuje? Ile jest takich urządzeń i gdzie się znajdują?
3. Ile wyniosły koszty zakupu/instalacji i ile wynoszą koszty utrzymania urządzeń badających jakość powietrza, których dotyczą punkty 1 i 2? Koszty można podać łącznie dla wszystkich urządzeń,
ale proszę o rozbicie na części składowe (np. koszty zasilania, koszty dostępu do internetu, koszty konserwacji, itp.).
4. Czy dane o zanieczyszczeniu powietrza, pochodzące z urządzeń badających jakość powietrza, których dotyczą punkty 1 i 2, są przekazywane zewnętrznym podmiotom, takim jak: producent, właściciel, dostawca urządzeń lub innym? Proszę wskazać nazwy tych podmiotów.
5. Czy dane o zanieczyszczeniu powietrza, pochodzące z urządzeń, których dotyczą punkty 1 i 2, udostępniane są mieszkańcom? W jaki sposób?
6. Jeśli wśród sposobów wymienionych w odpowiedzi na pytanie 5 znajduje się API (tj. interfejs programistyczny), to czy jest ono otwarte, czy też może dostęp do niego jest w jakiś sposób reglamentowany? Jeśli zapewniono dostęp do API, ale pod pewnymi warunkami, to proszę je wskazać.
7. Czy mieszkańcy gminy/powiatu przy okazji informowania ich o instalacji urządzeń badających jakość powietrza zostali powiadomieni, że dane pochodzące z czujników są publiczne?
8. Czy Urząd zapewnia wsparcie, polegające na pomocy w uzyskaniu swobodnego dostępu do API, osobom chcącym stworzyć oprogramowanie wykorzystujące dane z czujników?
9. Proszę o udostępnienie cyfrowej postaci dokumentów (umów, protokołów odbioru, itd.), związanych z urządzeniami badającymi jakość powietrza, których dotyczą punkty 1 i 2.


Treść odpowiedzi:
DOC, 105.5 KB metryczka
PDF, 1,81 MB metryczka
PDF, 216,08 KB metryczka
PDF, 251,29 KB metryczka
PDF, 306,65 KB metryczka
PDF, 293,27 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.50.2020 Wniosek - urządzenia badające jakość powietrza
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-18 15:02:33
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-18
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-03-03 10:15:37