UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.49.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie dot. przetargu na dostawę taboru tramwajowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-02-17

Data odpowiedzi: 2020-02-21

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Dokumenty przetargowe z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 24 sztuk taboru tramwajowego – wygranego przez turecki Durmazlar, w szczególności:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2) opis przedmiotu zamówienia


Treść odpowiedzi:
PDF, 169,74 KB metryczka
ZIP, 5,07 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.49.2020 Wniosek - postępowanie dot. przetargu na dostawę taboru tramwajowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-18 14:51:02
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-17
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2020-03-18 07:44:10