UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.48.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - ocena funkcjonowania podmiotów na rynku zamówień publicznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-02-17

Data odpowiedzi: 2020-02-19

Treść wniosku:
PDF, 718,77 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
PDF, 32,86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.48.2020 Wniosek - ocena funkcjonowania podmiotów na rynku zamówień publicznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-18 14:34:24
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-17
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2020-03-11 09:20:41