UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.47.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - pomiary ruchu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2020-02-16

Data odpowiedzi: 2020-02-21

Treść wniosku:

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Przekazanie informacji nt. pomiarów ruchu realizowanych przez JST w latach 2014-2019 w postaci załączonej tabeli. Proszę o wypełnienie wiersza "jednostka terytorialna" (kolor niebieski) oraz tabeli w zakresie realizowanych pomiarów ruchu, korzystając z opisu znajdującego się pod tabelą.

Lp. Nazwa zadania Charakter pomiaru ruchu Tryb wyłonienia wykonawcy Termin realizacji pomiaru Nr drogi na której dokonano pomiar Ilość punktów pomiarowych Metoda przeprowadzenia pomiaru Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania Wykonawca Czy wyniki pomiaru są udostępnione na stronie internetowej? (ścieżka dostępu)
                     
                     


Treść odpowiedzi:

Szanowny Panie                                            

 W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lutego 2020 roku o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie przekazania danych w zakresie pomiarów ruchu, realizowanych  przez Jednostki Samorządu Terytorialnego ( JST) w latach 2014-2019, uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada informacji objętej zakresem wniosku.

Podmiotem właściwym do udzielenia żądanej informacji jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu (ZDZiT) w Olsztynie, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji.

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                     PREZYDENT OLSZTYNA

                                                                                       Piotr Grzymowicz


Podaję kontakt:

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu (ZDZiT)

10-015 Olsztyn ul.Knosały 3/5B

Tel. 89 54 31 12 bok@zdzit.olsztyn.eu

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.47.2020 Wniosek - pomiary ruchu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-18 13:12:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-16
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-03-23 14:56:15