UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.46.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-02-13

Data odpowiedzi: 2020-03-09

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej, w następującym zakresie:

1) Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 34 i 36, obręb 109 Olsztyn, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer 129/2, 110/2 oraz 1029/1 decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy. Proszę o zanonimizowaną kopię tych decyzji.

2) Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bogumiła Linki, obręb 71 Olsztyn, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13 decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy. Proszę o zanonimizowaną kopię tych decyzji.


Treść odpowiedzi:
DOC, 218 KB metryczka
PDF, 3,07 MB metryczka
PDF, 7,31 MB metryczka
PDF, 15,00 MB metryczka
JPG, 2,24 MB metryczka
JPG, 2,24 MB metryczka
PDF, 1,54 MB metryczka
PDF, 3,40 MB metryczka
DOCX, 57,09 KB metryczka
DOCX, 80,07 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.46.2020 Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-18 12:58:18
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-03-10 08:44:55