UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.45.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-02-13

Data odpowiedzi: 2020-02-27

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., zwracam się z prośbą o przekazanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu na:

- wykonanie opracowania dotyczącego wyliczenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Olsztyn.

Proszę o podanie informacji jaki budżet zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz jakie firmy złożyły oferty z podanymi przez nie cenami ofertowymi.

Proszę również o przekazanie wyników postępowania, to jest który oferent został wybrany do realizacji zlecenia.

Bardzo proszę o przekazanie informacji drogą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
ODT, 74,81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.45.2020 Wniosek - stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-18 12:48:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-13
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-02-27 13:53:03