UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.44.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na budowę nowej elektrociepłowni

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-02-13

Data odpowiedzi: 2020-02-19

Treść wniosku:

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie” Pozwolenie na budowę o nr II-525/2018 – wydanego dnia 18.10.2018 r. inwestorowi Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., przedsięwzięcia pt. „Budowa nowej elektrociepłowni złożonej z Bloku – Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Palnej Odpadów i Kotłowni Szczytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, bez zjazdu położonego”. Planowana lokalizacja inwestycji znajduje się na dz. Nr geod. 25/3, 25/11, 25/12, obr. 89 na dz. Nr geod. 6/3, 6/2, 6/15, 6/16, obr. 94 przy ul. Lubelskiej w Olsztynie.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,14 KB metryczka
PDF, 2,93 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.44.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę nowej elektrociepłowni
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-17 08:58:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-21 15:21:09