UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.43.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skany formularzy ofertowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Data wpływu: 2020-02-06

Data odpowiedzi: 2020-02-14

Treść wniosku:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośba o udostępnienie skanów formularzy ofertowych złożonych w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu Urzędu Miasta Olsztyna i Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna w 2019 roku”.


Treść odpowiedzi:
DOC, 71.5 KB metryczka
PDF, 798,58 KB metryczka
PDF, 662,57 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.43.2020 Wniosek - skany formularzy ofertowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-14 15:14:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-06
Odpowiedzialny: Wojciech Goljat
Ostatnio modyfikował: Justyna Piziur
Data modyfikacji: 2020-02-17 08:13:33