UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.41.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-02-11

Data odpowiedzi: 2020-02-21

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
1) opisu technicznego projektu zagospodarowania terenu będącego załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę nr II-295/2007 z dnia 26 marca 2007 r., znak AB.II.7353-13-42/2007, w tym danych liczbowych dotyczących powierzchni działki, powierzchni zabudowy, powierzchni dróg i parkingów, powierzchni biologicznie czynnych,

2) opisu technicznego projektu zagospodarowania terenu będącego załącznikiem do decyzji nr II-914/2007 z dnia 18 września 2007 r., znak AP(A).II.7353-13-64/2007 zmieniającej decyzję nr II-295/2007 z dnia 26 marca 2007 r., znak AB.II.7353-13-42/2007, w tym danych liczbowych dotyczących powierzchni działki, powierzchni zabudowy,   


Treść odpowiedzi:
DOC, 88 KB metryczka
PDF, 3,11 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.41.2020 Wniosek - opis techniczny projektu zagospodarowania terenu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-14 13:19:32
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-11
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-02-24 12:56:52