UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.39.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie dokumentów dot. Przedszkola Nr 16

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-02-06

Data odpowiedzi: 2020-02-10

Treść wniosku:

Uprzejmie proszę, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o kopie dokumentów, o których była mowa na spotkaniu w Urzędzie Miasta Olsztyn, w dniu 6 stycznia 2020 roku, poświęconym udzieleniu odpowiedzi przez pana Prezydenta i podległych panie i panów dyrektorów wydziału edukacji, geodezji i ZBiLK, na zarzuty pani dyrektor przedszkola nr 16 w Olsztynie.

 Poproszę o kopie następujących pism i dokumentów:

 0. Pismo pana prezydenta do przedszkoli niepublicznych z 2011 roku, w którym pan Prezydent proponował podpisanie aneksu, na mocy którego przedszkola te miały przedstawiać faktury potwierdzające wydatki na remonty i inwestycje – do 31 stycznia kolejnego roku za rok ubiegły. Jeśli istnieje odpowiedź na tę propozycję pani J., to poproszę o kopię.

1. Wystąpienie pani J. do Prezydenta Olsztyna z 2011 roku z propozycją przejęcia nieruchomości przy Zamenhofa 20 w użytkowanie wieczyste, z rozłożeniem spłaty na 10 lat.

2. Jeśli pani J. zadeklarowała na piśmie, iż otworzy oddział dla dzieci tzw. „złotówkowych” na piśmie, to poproszę o kopię tego pisma.

3. Poproszę o kopie pism pani J. w sprawie budowy żłobka na działce obok przedszkola, powiększenia obecnego budynku przedszkola o salę gimnastyczną i sale specjalistyczne oraz odpowiedzi Urzędu Miasta na te propozycje.

4. Poproszę o kopię projektu umowy na dzierżawę gruntu oraz najem lokalu – budynku przedszkola nr 16 zaproponowanych w 2018 roku, po wygaśnięciu 10-letniej umowy dzierżawy, pani J.

5. Poproszę o kopię umowy na dzierżawę gruntu i najem lokali, które w tym samym roku 2018 przyjęły i podpisały 3 przedszkola niepubliczne.

6. Poproszę o kopię rozstrzygnięcia przez WSA i NSA sprawy odrębnej umowy na dzierżawę gruntu oraz na najem lokalu przy Zamenhofa 20.

7. Poproszę o kopię odpowiedzi instytucji, do których pan Prezydent zwracał się z zapytaniem na temat wysokości i składników dotacji na przedszkola niepubliczne.

8. Poproszę o kopię pana decyzji ostatecznej podjętej w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w przedszkolu nr 16 przez audyt Krajowej Administracji Skarbowej.

9. Poproszę o kopię decyzji Prezydenta z 16.10.2007 roku – zwolnienie z czynszu przedszkoli niepublicznych w zamian za remonty.

10. Poproszę o kopie 4 wezwań ZBiLK do pani J. o wydanie nieruchomości przy Zamenhofa 20..

11. Poproszę o kopię wystąpienia do sądu o wydanie nieruchomości przy Zamenhofa 20.

12. Poproszę o kopię odpowiedzi udzielonej pani poseł Annie Wasilewskiej na interpelację (list) w sprawie przedszkola nr 16.

13. Poproszę o kopię zawiadomienia skierowanego do prokuratury w związku z przedszkolem nr 16.

14. Poproszę o kopię żądania zwrotu nieprawidłowo wydanych 350 tys. złotych dotacji, stwierdzonych przez kontrolę z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w 2014 roku.

15. Poproszę o uchwałę Rady Miasta Olsztyna z 2008 roku zwalniającą przedszkola niepubliczne na 10 lat z płacenia czynszu (do roku 2018).

16. Ponadto uprzejmie proszę o dane statystyczne, które zostały przygotowane na nasze spotkanie w dniu 6 stycznia 2020 roku przez panią dyrektor Wydziału Edukacji UM.

Ile jest wszystkich przedszkoli w Olsztynie (w tym publicznych, niepublicznych konkursowych, niepublicznych niekonkursowych)? W ilu niepublicznych są oddziały tzw „złotówkowe” (rodzice płacą, tak jak w publicznych, 1 zł za każdą dodatkową godzinę zajęć ponad limit 5 bezpłatnych godzin)? Ile dzieci korzysta z wszystkich typów przedszkoli? Ile brakuje miejsc w Olsztynie? Ile brakuje miejsc w os. Podleśna oraz na Zatorzu? Średnia liczba dzieci w oddziałach w przedszkolach publicznych?

17. Proszę też o podanie kwoty kosztów sądowych poniesionych z tytułu procesu z panią J. o „odszkodowanie” z tytułu zaniżonej dotacji oraz kwoty odsetek od zasądzonej kwoty głównej (ok. 2 mln złotych).

18. Jak wygląda sytuacja z miejscami w żłobku na os. Podleśna? Czy istnieje tam potrzeba powołania takiego żłobka? Jeśli tak, to na ile miejsc jest zapotrzebowanie.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: Dokumenty zostały udostępnione wnioskodawcy do wglądu w dniu 10.02.2020.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.39.2020 Wniosek - kopie dokumentów dot. Przedszkola Nr 16
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-12 08:55:28
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-06
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-03-04 15:11:35