UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Informacja

W związku z nieuzupełnieniem braków formalnych wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70

Data publikacji
07-02-2020

Termin składania wniosków
28-02-2020

Link do wniosku wraz z załącznikami

Dokumenty do pobrania

PDF, 294,76 KB metryczka
DOCX, 26,49 KB metryczka
link do treści wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:
Do pobrania treść wniosku z załącznikami
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O. w ramach jednoetapowej inwestycji mieszkaniowej
Wprowadził do BIP: Joanna Prusik
Data udostępnienia: 2020-02-07 10:26:18
Wytworzył: Joanna Prusik
Data wytworzenia: 2020-02-06
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-04-06 16:10:47