UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.38.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - nowe miejsca przedszkolne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-02-04

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z wnioskiem o przesłanie drogą e-mailową informacji co do tego, czy Gmina Olsztyn planuje utworzyć nowe miejsca przedszkolne w latach 2020-2021.


Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.38.2020 Wniosek - nowe miejsca przedszkolne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-06 14:52:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-04
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-02-11 11:44:17