UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.37.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - prace w Radzie Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2020-02-05

Data odpowiedzi: 2020-02-25

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

- Czy w Radzie Miasta Olsztyna trwają lub trwały prace nad Samorządową Kartą Praw Rodzin?

- Czy w Radzie Miasta Olsztyna trwają lub trwały prace nad uchwałą przeciwko „ideologii LGBT”?

- Czy do Rady Miasta Olsztyna wpłynęły jakiekolwiek petycje, wnioski w sprawie przyjęcia uchwały przeciwko „ideologii LGBT” i/lub Samorządowej Karty Praw Rodzin?

Jeśli tak, to proszę o przesłanie:

- treści wniosku(-ów) lub petycji o procedowanie danej uchwały (jeśli dotyczy),

- treści produktu(-ów),

- stanowisko(-a) komisji zajmującej(-ych) się tym projektem(-ami).


Treść odpowiedzi:
ODT, 20,28 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.37.2020 Wniosek - prace w Radzie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-06 08:30:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-05
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-22 09:19:41