UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.36.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-01-31

Data odpowiedzi: 2020-02-11

Treść wniosku:


                Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie, w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku informacji publicznej, w następującym zakresie:

1)      Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Państwa  w przedziale czasowym: 20 lipca 2019r. – 31 stycznia 2020r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW, zawierającego m.in. nazwę inwestora, moc instalacji, datę wydania decyzji.

2)      Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Państwa  w przedziale czasowym: 20 lipca 2019r. – 31 stycznia 2020r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla turbin wiatrowych (zarówno pojedynczych turbin, jak i całych farm wiatrowych), zawierającego m.in. nazwę inwestora, moc instalacji, datę wydania decyzji.

3)      Udostępnienie wniosków, o wydanie pozwolenia na budowę na turbiny/farmy wiatrowe oraz na elektrownie fotowoltaiczne, które są w trakcie rozpatrywania.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 68,26 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.36.2020 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-06 08:07:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-31
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-02-11 11:38:04