UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.35.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - uchwała antysmogowa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-02-04

Data odpowiedzi: 2020-02-12

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej:
1. Czy Państwa jednostka samorządowa wniosła o stworzenie odrębnej uchwały antysmogowej lub zmianie jej zapisów w zakresie zakazu ograniczenia wykorzystywania przy spalaniu, paliw stałych m.in. pelletu, drewna kominkowego?
2. Czy planują Państwo złożenie takiego wniosku w zmianie tej uchwały?

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:Dnia 12.02.2020 r. wnioskodawca otrzymał odpowiedź na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.35.2020 Wniosek - uchwała antysmogowa
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-05 15:15:56
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-04
Odpowiedzialny: Halina Zaborowska-Boruch
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-02-12 11:27:48