UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.34.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Prezydenci Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-02-03

Data odpowiedzi: 2020-02-14

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Kto był wójtem, burmistrzem bądź prezydentem państwa gminy w kadencji:

a) 1990-1994

b) 1994-1998

c) 1998-2002

d) prośba również o informację czy w trakcie tych kadencji następowała zmiana i funkcję tę pełniła więcej niż jedna osoba.


Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.34.2020 Wniosek - Prezydenci Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-05 15:04:02
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-03
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-24 14:01:25