UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.33.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-01-31

Data odpowiedzi: 2020-02-11

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o liczbie wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu i decyzji o pozwoleniu na budowę, czasie trwania postępowań administracyjnych w tym przedmiocie oraz stopniu pokrycia miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Proszę o przekazanie następujących informacji:

1. O liczbie wydanych przez organ decyzji o warunkach zabudowy (zarówno pozytywnych jak i odmownych) w 2019 roku oraz o czasie trwania postępowań w tych sprawach zakończonych w 2019 roku od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji do dnia wydania decyzji w grupach:

a) do 60 dni,

b) od 61 do 180 dni,

c) od 181 do 365 dni,

d) powyżej 365 dni

dla:

a) obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,

b) budynków hoteli (klasa 1211 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych),

c) budynków biurowych (klasa 1220 wg PKOB),

d) budynków handlowo-usługowych (klasa 1230 wg PKOB).

 

2. O liczbie wydanych przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę, czyli:

a) decyzji udzielających PnB,

b) decyzji odmawiających udzielenia PnB,

c) decyzji zatwierdzających projekt zamienny;

d) decyzji odmawiających zatwierdzenia projektu zamiennego

w 2019 roku oraz o czasie trwania postępowań w tych sprawach zakończonych w 2019 roku od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji di dnia wydania decyzji w grupach:

a) do 65 dni,

b) od 66 do 180 dni,

c) od 181 do 365 dni,

d) powyżej 365 dni

dla:

a) obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,

b) budynków biurowych i konferencyjnych (kategoria XVI z załącznika do Prawa Budowlanego),

c) budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne (kategoria XIV ww. załącznika),

d) budynki handlu, gastronomii i usług (kategoria XVII ww. załącznika).

3. Stopniu pokrycia miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyrażonym w odsetku powierzchni miasta.


Treść odpowiedzi:
DOC, 498,17 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.33.2020 Wniosek - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-05 11:58:01
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-31
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-02-12 14:09:32