UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.32.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wsparcie finansowe portalu miejskiego olsztyn.com.pl

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-01-28

Data odpowiedzi: 2020-02-11

Treść wniosku:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Gmina Olsztyn wspierała finansowo portal miejski olsztyn.com.pl w roku 2019? W jakiej wysokości? Jakich dotyczyło to przedsięwzięć Gminy Olsztyn albo portalu olsztyn.com.pl?

1a. Powyższe obejmuje swoim zakresem zlecanie przez Urząd Miasta Olsztyn płatnych ogłoszeń portalowi olsztyn.com.pl

W uzupełnieniu powyższego pytania proszę o uwzględnienie również jednostek podporządkowanych Gminie Olsztyn takich jak: Instytucje Kultury, Jednostki Budżetowe, Spółki Miejskie wraz ze Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna oraz Zakłady Budżetowe.

2. Czy Gmina Olsztyn wspierała finansowo, poprzez dotacje albo płatne ogłoszenia inne portale, wydawnictwa prasowe w Olsztynie albo Radio Olsztyn lub Telewizję Olsztyn w roku 2019? Jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości?

Niniejsze pytania kieruję w ramach dostępu do informacji publicznej.


Treść odpowiedzi:
PDF, 98,06 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.32.2020 Wniosek - wsparcie finansowe portalu miejskiego olsztyn.com.pl
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-04 14:23:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-28
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-02-12 15:18:37