UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


Kierujący komórką: Pełnomocnik Bartosz Kamiński

Tel.: 89-506-09-44

Fax:

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 26, 27

E-mail: ngo@olsztyn.eu

Do zadań Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:
 

1)    wykonywanie zadań nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę w Olsztynie,

2)    przyjmowanie zgłoszeń powołania terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń oraz nadzór nad nimi,

3)    prowadzenie działań na rzecz rozwoju wolontariatu oraz społeczeństwa obywatelskiego,

4)    prowadzenie czynności nadzoru i kontroli finansowej dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

5)    opracowywanie i nadzór nad realizacją  rocznych programów współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi,

6)    monitorowanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i wykonywanie zadań wynikających z uchwalonych przez Radę Miasta Olsztyna programów,

7)    współdziałanie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę w Olsztynie, w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (PO)
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-04 13:14:36
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2020-02-04
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-03-09 12:21:27