UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.28.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - przedszkole

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-01-29

Data odpowiedzi: 2020-02-06

Treść wniosku:

W trybie dostępu do informacji publicznej proszę o następujące informacje:

1. Co było powodem wypowiedzenia pani J. lokalu, w którym prowadzi przedszkole?

2. Ile wynosi kwota dzierżawy za ten lokal?

3. Czy pani J. nadal uiszcza kwotę dzierżawy za lokal, czy też zaprzestała płacenia. Jeśli płaci, to w jakiej wysokości? Czy wysokość uiszczanej przez panią J. opłaty jest zgodna ze stawką wyznaczoną przez gminę?

4. Czy pani J. bezumownie korzysta z lokalu, w którym prowadzi przedszkole? Jeśli tak, to od kiedy? Czy gmina ma obowiązek przekazywania dotacji w przypadku bezumownego korzystania z lokalu?

5. Czy prawdą jest, że dotacja na przedszkola niepubliczne była pomniejszana o koszty remontu lokalu?

6. Ile płacą rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym?

7. Ile wynosi kwota dopłaty na jedno dziecko z kasy gminy w przedszkolu publicznym a ile w niepublicznym?

8. Czy jakieś przepisy limitują liczbę dzieci w grupie przedszkolnej?

9. Ile przedszkoli prowadzi gmina Olsztyn? Ile dzieci korzysta? Czy brakuje miejsc? Jeśli tak, to ile?

10. Jak wygląda sytuacja z miejscami w przedszkolach publicznych na terenie Zatorza?

11. Czy gmina ma obowiązek zapewnienia wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolu?


Treść odpowiedzi:
Na zadane pytania wnioskodawca otrzymał ustną odpowiedź.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.28.2020 Wniosek - przedszkole
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-30 12:21:35
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-29
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-09-11 10:15:44