UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.27.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy ubezpieczenia zawarte przez Miasto Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Data wpływu: 2020-01-28

Data odpowiedzi: 2020-02-25

Treść wniosku:

W związku z ustawą o dostępnie do informacji publicznej niniejszym wnioskuję o przedstawienie następujących informacji w odniesieniu do ubezpieczeń zawartych przez Miasto.
1.Jaka jest suma ubezpieczenia ubezpieczanych budynków i w jakiej wartości została określona (np. księgowa brutto, odtworzenia)?
2. Jaka jest stawka w ubezpieczeniu budynków?
3.Jaka jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej?
4. Jakie są wysokości franszyzy redukcyjnej, integralnej i udziałów własnych obowiązujące w ramach poszczególnych rodzajów umów ubezpieczenia?
5.Z jakimi zakładami ubezpieczeń zostały zawarte poszczególne rodzaje umów ubezpieczenia obowiązujące obecnie?
6. Jaka jest wysokość rocznej składki w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń (ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia pojazdów) w latach 2017-2020?
7. Jaka jest szkodowość w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń za ostatnie 3 lata poprzedzające (2017-2019)?
8.Proszę o udostępnienie Opisu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych ubezpieczeń wraz z załącznikami.
9. Proszę o udostępnienie zawartych umów ubezpieczenia wraz z załącznikami.
10. Czy miasto korzysta z obsługi brokerskiej? Jeśli tak, z jaką firmą brokerską współpracuje i na jaki okres została zawarta umowa brokerska?


Treść odpowiedzi:
DOC, 70 KB metryczka
DOC, 82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.27.2020 Wniosek - umowy ubezpieczenia zawarte przez Miasto Olsztyn
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-30 11:55:46
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-28
Odpowiedzialny: Wojciech Goljat
Ostatnio modyfikował: Justyna Piziur
Data modyfikacji: 2020-02-25 11:15:04