UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.26.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kosze na nieczystości po zwierzętach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2020-01-28

Data odpowiedzi: 2020-02-11

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. Z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Czy na terenie miasta umiejscowione są kosze na psie odchody? Jeśli tak, jaką ilością koszy dysponuje miasto?

Jaka jest lokalizacja koszy, proszę podać ulice, przy których stoją. Jak często kosze na psie odchody są opróżniane?

Czy miasto pomaga w utrzymaniu czystości mieszkańcom po zwierzętach domowych?

Czy miasto oferuje mieszkańcom woreczki/torebki papierowe na psie odchody?

W jakich miejscach mieszkańcy miasta mogą nabyć/dostać opakowania na nieczystości po zwierzętach domowych?

Jaka firma zaopatruje miasto w opakowania na nieczystości na odchody zwierzęce?

Z jakich materiałów wykonane są wyżej opisane opakowania?

Czy miasto prowadzi kampania społeczne szerzące wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nie sprzątania po zwierzętach domowych?

Czy miasto zachęca mieszkańców do utrzymywania czystości na terenach użytku wspólnego?

 


Treść odpowiedzi:
DOCX, 101,03 KB metryczka
PDF, 281,96 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.26.2020 Wniosek - kosze na nieczystości po zwierzętach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-30 10:28:30
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-28
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-14 11:24:47