UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.25.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy ul. M. Zientary-Malewskiej 23a

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-01-28

Data odpowiedzi: 2020-01-31

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. Z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 23a, obręb 0017 Olsztyn, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 187 decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2019-2020. Proszę o zanonimizowaną kopię tych decyzji.


Treść odpowiedzi:
DOC, 466,42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.25.2020 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy ul. M. Zientary-Malewskiej 23a
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-30 09:55:17
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-28
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-02-03 10:25:29