UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.24.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - realizacja ul. Perłowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-01-27

Data odpowiedzi: 2020-02-05

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Na jakiej zasadzie została zrealizowana ulica Perłowa (droga, kanalizacja, deszczowa, oświetlenie) w roku 2019?

2. Czy do realizacji inwestycji był powoływany przez mieszkańców komitet/stowarzyszenie/inna forma?

3. Jaki był koszt budowy drogi wraz z kanalizacja, oświetleniem?

4. Czy swój udział w kosztach mieli mieszkańcy ulicy? Jeżeli tak, jakiej wysokości były to koszty? Czy były to koszty pieniężne czy może liczył się wkład pracy mieszkańców? Jaki był udział mieszkańców?

5. Ile gospodarstwa domowych znajduje się na ulicy Perłowej?

6. W jakim czasie od złożenia wniosku o realizacje tej inwestycji czekali mieszkańcy?

7. Jakie dokumenty zostały złożone, aby inwestycja była zrealizowana?

8. Jakie parametry ma ulica Perłowa (długość, szerokość, rodzaj nawierzchni czy posiada chodniki czy uzbrojona jest w kosze)?


Treść odpowiedzi:
DOC, 111.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.24.2020 Wniosek - realizacja ul. Perłowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-30 09:47:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-27
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Pisarska
Data modyfikacji: 2020-02-05 12:31:42