• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Nazwa postępowania:   1/2020 Budowa wielofunkcyjnego domu przedpogrzebowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
     
Znak sprawy:   ZP.271.1.1.2020.c
     
Tryb zamówienia:   Dialog konkurencyjny
     
Rodzaj zamówienia:   roboty budowlane
     
Termin składania ofert/wniosków:   01-10-2020
      
Identyfikator postępowania:   Gmina Olsztyn wdrożyła elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych - Platformę zakupową Logintrade.Net, która obejmuje zamówienia podlegające art. 10a ustawy Pzp. Dostęp do Platformy zakupowej dla Wykonawców jest bezpłatny:
      
    https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ; Link do postępowania znajduje się w zakładce dokumentacja techniczna

 
Dokumentacja postępowania w załącznikach:

Dokumentacja techniczna

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: 1/2020 Budowa wielofunkcyjnego domu przedpogrzebowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wprowadził do BIP: Andrzej Rodziewicz
Data udostępnienia: 2020-01-28 09:52:15
Wytworzył: Andrzej Rodziewicz
Data wytworzenia: 2020-01-28
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2020-03-10 08:53:34