UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.23.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kontrola wypłaty dodatków motywacyjnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Kominikacji I Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-01-23

Data odpowiedzi: 2020-01-24

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej dotyczącej kontroli w 46 jednostkach oświatowych związanej z wypłatą przez ich dyrektorów w okresie 1 września 2019 – 31 grudnia 2019 dodatków motywacyjnych na podstawie uchwały Rady Miasta nr X/140/2019 a dokładnie: - na jakiej podstawie takie kontrole zostaną wszczęte (proszę o podanie treści wniosku) i kto wystąpił o ich przeprowadzenie?
Treść odpowiedzi:
Na zadane pytania wnioskodawca otrzymał ustną odpowiedź.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.23.2020 Wniosek - kontrola wypłaty dodatków motywacyjnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-27 12:29:46
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-23
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-09-11 10:18:28