UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.22.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na budowę działka nr 226, obręb 156

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-01-24

Data odpowiedzi: 2020-01-28

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

- wydanego pozwolenia na budowę do działki budowlanej na osiedlu Redykajny o nr 226, obręb 156 ul. Lawendowa.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:
Dnia  28.01.2020 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna Wnioskodawca zapoznał się z dokumentami o które wnioskował : planem zagospodarowania terenu oraz Decyzją II/669/2013 - pozwoleniem  na  budowę.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.22.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę działka nr 226, obręb 156
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-27 11:24:30
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-24
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-01-28 15:35:42