UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.20.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wykaz pojazdów do licencji firmy Faster

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2020-01-16

Data odpowiedzi: 2020-01-29

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
- aktualny wykaz pojazdów do Licencji w Krajowym Przewozie Osób firmy FASTER TYPA RADOSŁAW.


Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.20.2020 Wniosek - wykaz pojazdów do licencji firmy Faster
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-27 10:16:07
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-16
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Jakub Siudziński
Data modyfikacji: 2020-01-30 08:59:33