UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.19.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-01-21

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:

Działając w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o udzielenie informacji czy w Państwa mieście (gminie) według stanu na dzisiaj jest realizowany obowiązujący przepis art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewidujący dobrowolność uczestnictwa właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zorganizowanym przez gminę systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto proszę o wskazanie:
1. czy, a jeśli tak to od kiedy, gminnym systemem objęte są nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy?
2. jeśli tak, czy właściciele tychże nieruchomości wyrazili stosowne zgody w formie pisemnej i ile takich zgód jest w posiadania Urzędu ?
3. czy właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, ma możliwość wystąpienia z gminnego systemu i czy stosowne oświadczenia w tym zakresie są przez Państwa uznawane, a w konsekwencji nieruchomość wyłączana z systemu?
4. jeżeli obecnie gmina nie stwarza możliwości wystąpienia z systemu, proszę o wskazanie podstawy prawnej takiej praktyki ?

Odpowiedź na wniosek uprzejmie proszę przesłać mailem.


Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.19.2020 Wniosek - gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-27 09:16:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-21
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-01-30 11:59:38